Nyheter

Välkommen till vårt nyhetsarkiv

News image
2016-04-06

Ny standard för arbetsmiljöledning - OHSAS 18001 blir ISO 45001

Hösten 2015 kom de nya versionerna av kvalitets- och miljöstandarderna ISO 9001 och ISO 14001. Näst på tur står en förnyelse av standarden för arbetsmiljöledningssystem, OHSAS 18001, som i oktober 2016 blir en ISO-standard - ISO 45001.

Läs mer

News image
2016-03-07

Framtiden för hållbarhet börjar nu

Jag minns känslan av att träda in i framtiden när jag tänker tillbaks på tiden kring millennieskiftet. De var nu det skulle hända. Det här var århundradet som vi skulle uppnå en hållbar utveckling. Den utveckling som stakats ut med agenda 21. Agendan för det 21:a århundradet.

Läs mer

News image
2016-03-02

Rundabordssamtal om cirkulär ekonomi

Ragn-Sells och RSM&CO anordnade den 16:e februari rundabordssamtal om EU-kommissionens handlingsplan för omställningen till den cirkulära ekonomin. Syftet var att få in svenska aktörers synpunkter vilka ska sammanställas i ett betänkande som Ragn-Sells ska lämna till miljödepartementet.

Läs mer