BAS-P BAS-U

Arbetsmiljölagen och AFS 1999:3 – bygg och anläggningsarbete, ställer ett formellt krav på att byggarbetsmiljösamordnare, BAS-P och BAS-U skall utses vid bygg- anläggningsprojekt. Vi kan hjälpa till att stötta er med detta.

BAS-P BAS-U stöd

Det förekommer att personer som är utsedda till BAS P/U behöver hjälp med att utföra de uppgifter som de skall säkerställa blir utförda. Ramboll hjälper er gärna er i utförande av dessa uppgifter och agerar även som stöd om ni har frågor om tillämpning av olika uppgifter.

Vi kan ger er stöd med byggarbetsmiljösamordning BAS-P BAS-U

Exempel på uppgifter som kan hjälpa er med är att:

  • Utföra riskbedömningar
  • Identifiera väsentliga lagkrav, och ge förslag på vilken tillämpning som då krävs
  • Upprätta arbetsmiljöplaner och granska de arbetsmiljöplaner ni upprättar
  • Delta vid byggmöten och projektmöten
  • Utreda tillbud och/eller olyckor som inträffat
  • Granska entreprenörers arbetsmiljöplaner och/eller riskbedömningar
  • Ge förslag på arbetsmiljöförbättrande åtgärder, såväl underutförande som för framtida brukande
  • Genomföra skyddsronder i samarbete med er
  • Genomföra arbetsmiljöutbildning för de som skall delta i arbetet
  • Utföra arbetsmiljörevisioner

Utbildning

Vi kan även hjälpa till att utbilda era medarbetare - vi erbjuder både företagsintern utbildning och öppna kurstillfällen! Läs mer här!

Kontakta mig

Contact picture

Johan Sund

Kursansvarig och konsult

0708-59 96 71

Kontakta mig >>
Byggarbetsmiljö­­­­­­­­­­samordnare BAS-P och BAS-U

Öppen Utbildning

Anmälan >>