Energikartläggning

En energikartläggning ökar kunskapen om energianvändningen i den egna organisationen och kan leda till bland annat minskade energikostnader samt minskade utsläpp. Vi har erfarenheten och kunskapen för att hitta energieffektiviseringar utifrån era behov.

Lagen om energikartläggning

För dig som berörs av kraven på energikartläggning enligt lagen om energikartläggning i stora företag ska en energikartläggning genomföras och rapporteras till Energimyndigheten innan kvartal 1 2017 är över. Energikartläggningen visar energianvändningen i verksamheten och var någonstans potential till energieffektiviseringar finns.

Det finns två alternativ för hur en energikartläggning kan genomföras.

1. Använda en certifierad energikartläggare
2. Använda sitt miljö- eller energiledningssystem

Vilket alternativ som passar er bäst beror på era förutsättningar och hur ni vill arbeta med energikartläggningar i framtiden. Vi hjälper er att välja rätt väg att gå för just er energikartläggning och genomför därefter energikartläggningen. Resultatet blir en överblick över er energianvändning samt ett antal åtgärder som minskar både energianvändning och kostnader.

Låt oss hjälpa ditt företag att genomföra hela eller delar av energikartläggningen. Vi har en bred erfarenhet av arbete med energifrågor, ledningssystem, utredningar och myndighetskontakter och vi har konsulter som är certifierade energikartläggare.

Kontakta oss om du har frågor eller om du vill diskutera hur vi kan hjälpa ditt företag.

Kontakta mig

Contact picture

Simon Jansson

0709-27 24 63

Kontakta mig >>