Projektledning

Vi brinner för att hitta resurs- och kostnadseffektiva lösningar för din befintliga anläggning eller framtida verksamhet. Vi är din långsiktiga samarbetspartner när det gäller projektledning med specialistkunskap inom process- och energianläggningsprojekt.

projektledning

Våra teknikkonsulter har lång erfarenhet av inom såväl större som mindre projekt inom energi- och processområdet.

Vi erbjuder projektledning och specialistroller inom energianläggningsprojektets hela kedja från förstudie till färdig anläggning. Våra konsulter är alla utbildade inom projektledning och har även djupa kunskaper inom teknik och arbetsmiljö vilket ger goda förutsättningar att framgångsrikt driva komplexa tekniska projekt. Förutom själva projektledningen kan vi bidra med specialistkunskaper inom process, el, automation, bygg, dokumentation, entreprenadjuridik, upphandling, arbetsmiljö och miljötillstånd.

Genom en gedigen erfarenhet av genomförande av komplexa energianläggningsprojekt har vi utarbetat en metodik för projektledning av ett projekt hela vägen från förstudie, lönsamhetsanalys, förprojektering, miljötillståndsärende, entreprenaduppdelning, upphandling, leverantörsförhandlingar, projektering, projektgenomförande, kontroller och besiktning av färdig anläggning.

Våra konsulter har haft roller som huvudprojektledare, delprojektledare eller disciplinledare för projektering, upphandling och uppförande av anläggningsdelar såsom panna, rökgasrening, turbin och bränslehanteringssystem till biobränsle- eller avfallseldade kraftvärmeverk. Vi har även arbetat med andra typer av processanläggningar såsom behandlingsanläggningar för avfall.

Kontakta mig

Contact picture

Simon Jansson

0709-27 24 63

Kontakta mig >>