Upphandling

Vi erbjuder tjänster inom upphandling av energi- och processanläggningar, processutrustning samt byggentreprenader. Vi kan hjälpa er att upprätta tydliga, tillförlitliga och ekonomiskt fördelaktiga avtal med goda garantier, ekonomiska säkerheter och tydliga krav på leveranser.

Vi kan stödja er vid genomförande av delade upphandlingar som vid totalentreprenad och hjälper till med förfrågningar på teknisk utrustning, annonsering och anbudsbevakning och utvärdering. Vi har stor vana av att fram kompletta förfrågningsunderlag för olika typer av entreprenader och stöttar er även vid förhandling med leverantörer fram till upprättande av kontrakt.

Vi har stor erfarenhet från de anläggningsprojekt vi genomfört de senaste åren vilket innebär att vi tagit fram omfattande kontraktsmallar för olika typer av upphandlingar med kommersiella villkor, tekniska garantier, leveransspecifikationer, generella tekniska krav och leveransomfattning. Vi har erfarenhet av att jobba med såväl privata som offentliga kunder vilket innebär att vi är väl insatta i de krav som ställs i samband med offentliga upphandlingar.

Våra konsulter har verkat som huvudprojektledare eller delprojektledare vid upphandlingar av biobränsle- och avfallseldade kraftvärmeverk och har därför en gedigen erfarenhet av att samordna och leda upphandlingar i projekt samt att skriva förfrågningsunderlag och kontraktsförslag både på svenska och på engelska. Vi har även mångårig erfarenhet av planeringsarbete för de olika upphandlingsfaserna samt av att utvärdera anbud och leda förhandlingar med leverantörer.

Kontakta mig

Contact picture

Simon Jansson

0709-27 24 63

Kontakta mig >>