Core Tools

Core Tools, APQP, FMEA, MSA, SPS och PPAP, är referensmanualer mot IATF 16949 (tidigare ISO/TS 16949). Denna kurs ger dig kunskaper i att arbeta med dessa verktyg.

Core Tools är samlingsnamnet på ett antal verktyg för att kunna säkra upp sin produktionsprocess i förväg. Hos företag som arbetar efter IATF 16949, som är en standard riktad till leverantörer i fordonsindustrin, är Core Tools obligatoriska men fler och fler verksamheter som inte är fordonsrelaterade har också börjat arbeta med verktygen.

I kursen Core Tools får du lära dig grunderna i de olika verktygen och hur de används. Vi varvar teori med praktiska övningar.

Kursen ger dig

Kursen i Core Tools ger dig kunskapen att arbeta med verktygen APQP, FMEA, MSA, SPS och PPAP såväl internt som att svara mot kund enligt kraven i verktygen.

  • APQP (Advanced Product Quality Planning) - Projektplanering
  • FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) - Feleffektsanalys
  • MSA (Measuring System Analysis) - Mätsystemsanalys
  • SPC (Statistical Process Control) - Statistisk processtyrning
  • PPAP (Production Part Approval Process) - Process/styrning för produktsäkring

Målgrupp

Kvalitetschefer, kvalitets/produktionstekniker, beredare, projektledare etc.

Information

Kurs

Core Tools

Kursavgift

11.200 kr (exkl. moms). I priset ingår kursdokumentation, lunch och fika.

Bokning