Internrevision IATF 16949

Kursen ger deltagarna kunskaper i revisionsteknik, core tools och kraven i IATF för att sedan användas på ett effektivt sätt utföra internrevisioner på det egna företaget.

De flesta biltillverkare ställer speciella krav på kvalificeringen av underleverantörens interna revisorer. Dessa krav och de krav som vi generellt tycker är viktiga för att kunna genomföra en internrevision på ett effektivt sätt har vi sammanfört i denna kurs. Revisionstekniken, kraven i IATF och övningarna är centrala inslag i denna kurs.

Kursen ger dig

Kursen ger deltagarna kunskaper i revisionsteknik, core tools och kraven i IATF för att sedan användas på ett effektivt sätt utföra internrevisioner på det egna företaget. Kursens innehåll speglar de krav som IATF 16949 ställer på  revisorer, både för att kunna revidera ledningssystemet internt och på leverantörer. Även kundspecifika kompetenskrav på revisorer behandlas

Kursen varvar teori och praktiska revisionsövningar. 

Målgrupp

Utbildningen riktar sig främst till olika befattningar i en organisation som ska kvalificera sig till internrevisorer enligt IATF 16949.

Ur kursens innehåll

  • Kraven i IATF 16949:2016
  • Core tools (FMEA, SPS, MSA, APQP, PPAP)
  • Automotive process approach audit
  • Allmänt om kundspecifika krav
  • Allmän revisionsteknik enligt ISO 19011
  • Revisionsövningar

 

Beställningsvillkor

  • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
  • Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.

Information

Kurs

Internrevision IATF 16949

Kursavgift

15.800 kr (exkl. moms). I priset ingår kursdokumentation, lunch och fika.

Bokning

Kontakta mig

Contact picture

Petra Leman

Utbildning

0709-11 99 76

Kontakta mig