Fördjupningskurs - Utveckla ert ledningssystem

Behöver ert ledningssystem uppdateras? Detta är kursen för dig som vill vidareutveckla, förbättra och effektivisera ert ledningssystem inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Kursen lyfter både goda exempel och belyser de vanligaste fallgroparna. Vi arbetar praktiskt och du får ta fram en handlingsplan för hur ni utvecklar och förbättrar ert ledningssystem.

Kursen ger dig

Efter att ha gått denna kurs har du fått nya kunskaper och inspiration att ta dig an uppdateringsarbetet av ert ledningssystem. Du har också fått verktyg och metoder för att ta dig an uppdateringsarbetet samt känner till de vanligaste fallgroparna. Vi arbetar praktiskt och du får arbeta fram en handlingsplan för hur just ni utvecklar och förbättrar ert ledningssystem.

Målgrupp

Denna kurs riktar sig till chefer och ledningsgrupper, Kvalitets-, Miljö och Arbetsmiljöchefer/samordnare och ansvariga samt verksamhetsutvecklare som vill utveckla sitt ledningssystem.

Ur kursens innehåll

• Kännetecken för värdeskapande ledningssystem
• Nulägesanalys
• Effektiv verksamhetsstyrning & ledningsprocess
• Ledarskap
• Förbättringsarbete och avvikelsehantering

 

Beställningsvillkor

  • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
  • Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.

Information

Kurs

Fördjupningskurs - Utveckla ert ledningssystem

Kursavgift

5.700 kr (exkl. moms). I priset ingår kursdokumentation, lunch och fika.

Bokning

Kontakta mig

Contact picture

Andreas Jansson

0733-27 90 71

Kontakta mig >>